Welkom

Welkom op de website van Global SCS

Veiligheid is van groot belang in uw organisatie! Om te voldoen aan alle eisen die worden gesteld is het essentieel om iemand in dienst te hebben die de directie kan bijstaan om veiligheids- en arbobeleid vorm te geven.
Met Global SCS hoeft u geen werknemers meer op te leiden, maar heeft u direct de jarenlange ervaring in huis die nodig is om uw veiligheids- en arbo beleid te coördineren.

Veiligheidskundige

Global SCS levert u een veiligheidskundige, een adviseur voor uw bedrijf op het gebied van arbeidsveiligheid en -omstandigheden. Veiligheidsrisico’s worden herkend en de juiste maatregelen worden genomen om risico’s te beheersen.
Knelpunten op het gebied van arbeidshygiëne, ergonomie en arbeidsbelasting worden door Global SCS op de juiste manier opgelost.

Natuurlijk is in de eerste plaats uw doel om ongevallen te voorkomen. Dit doen we vanuit de duidelijke principes die we hebben leren hanteren in de jaren dat we als veiligheidskundige actief zijn.

De mogelijkheden

Uitvoering van bedrijfsbeleid op het gebied van veiligheid
Aansturing van projecten
Advisering van projectorganisatie
Controlerende taken en verantwoordelijkheden
Toezicht op veiligheid
Toezicht op milieutechnische zaken
Training en instructie
Procedures uitwerken
Taak-risico analyses maken
Voorbereiden en leiden van vergaderingen
Opstellen van raportages
Ongeval onderzoeken uitvoeren
Opstellen van ongevalsrapportages en analyses

Rene Smit

Meer dan 5 jaar ervaring als MVK en HSE supervisor
- Sloecentrale
- Heerema
- Structon
- Disc B.V.
- Hertel Offshore